Samenwerking

Ik werk samen met mensen die anderen een warm hart toedragen en die mijn visie op volwassenen en kinderen delen.

Respect en gelijkwaardigheid zijn belangrijke waarden voor mij in het (samen) werken.

Ik beschik over een netwerk aan contacten met artsen, therapeuten en andere deskundigen in de regio. Vanuit dit netwerk kan ik goed doorverwijzen als dit van toepassing is.