Achtergrond

Door mijn beroepsopleiding als maatschappelijk werker en specialisatie in de jeugdhulpverlening, heb ik specifieke werkervaring opgedaan op het gebied van hulpverlening aan volwassenen en kinderen.

In 2006 heb ik de tweejarige opleiding voor coaching en counseling (Human Development and Counseling Foundation) afgerond. Sindsdien heb ik een eigen praktijk. Van 2007 tot 2011 heb ik de vierjarige beroepsopleiding tot psychodynamisch therapeut (Academie voor Psychodynamica) gevolgd en succesvol afgerond. Daarna de opleiding Medische Basiskennis in 2012 en van 2014 tot 2015 de post HBO-opleiding systeemgericht werken (TenC Systeemtherapeuten). Van 2015 tot 2017 heb ik de opleiding Werken met ik-grens bewustzijn gevolgd bij Nick Blaser en in 2016 ben ik in India opgeleid in Pranic Healing en Arhatic Yoga, een energetische healing methode die ontwikkeld is door Master Choa Kok Sui. In 2018/2019 heb ik de Psychosociale Basiskennis bij Con Amore gevolgd en met goed gevolg afgerond. Voor een volledig overzicht van al mijn opleidingen en de gevolgde nascholing verwijs ik naar mijn LinkedIn profiel.

Ook heb ik jarenlange ervaring in de zakelijke dienstverlening.

Al deze ervaringen vormen, samen met mijn liefde en betrokkenheid en met inzet van mijn kennis en kwaliteit als therapeut, de gedegen achtergrond van mijn werkzaamheden als coach en psychodynamisch therapeut.